DSC00566-2.jpg

Algemene verkoopsvoorwaarden

Stoffeerder Moeyaert, Erkend ambachtsman.

1 ADVIEZEN - ONTWERPEN - BESTEKKEN 

Een vrijblijvend advies met ontwerp en bestek voor één aan huis bezoek in een straal van 15 km kost 75.00 euro. Bijkomende prestaties worden per uur en per km aangerekend (°). De rekeningen voor adviezen zijn contant betaalbaar maar worden op een latere faktuur, geheel of gedeeltelijk, in mindering gebracht. Ontwerpen zijn beschermd door het auteursrecht en mogen zonder onze toelating niet door derden gebruikt of uitgevoerd worden. 

2. PRIJZEN 

Bij wettelijke stijging van btw-tarief, taksen, valuta, enz...is een prijsaanpassing mogelijk. Alle totalen zijn verstaan, vergissingen en weglatingen voorbehouden. Klanten genieten vrijstelling van de btw als zij de machtging voorleggen. 

3. BESTELLINGEN 

Met de ontvangst van een voorschot van 30 % van de waarde van de aankoop wordt de bestel- ling definitief. Na een deellevering blijft het voorschot staan voor het aanzuiveren van de laat- ste rekening. Bij een afbestelling blijft het voorschot behouden als schadevergoeding. De kopers, alsmede hun erfgenamen of rechthebbenden, zijn hoofdelijk en ondeelbaar onder hen verbonden tot de uitvoering van al de verplichtingen voortspruitend uit de verkoop. 

4. LEVERINGSTERMIJNEN 

De opgegeven termijn is niet bindend. Als de koper de aflevering uitstelt, brengt dit vanzelfspre- kend de betaling van de hoofdsom met zich mee. 

5. LEVERINGEN 

Leveringen verstaan zich steeds gelijkvloers, op een daartoe klaargemaakte ruimte. Voor een levering beneden de 375.00 euro. is de port 25.00 euro en voor leveringen vanaf 375.00 euro is het franco. De toeslag om de goederen op verdieping te brengen bedraagt 12.50 euro per etage. Voor het gebruik van een gewone takel wordt 65.00 euro in rekening gebracht. Een verhuisverzekering, nutteloze verplaatsingen en wachttijden op de takel zijn ten laste van de klant. 

6. PLAATSINGEN 

Gordijnstoffen en tapijten worden niet opgemaakt en niet geplaatst aangeboden. Versmijdingen worden op aanvraag meegeleverd. Verlichtingsartikelen bevatten geen lampen en verstaan zich niet geplaatst. Voor meubelen worden aanpaswerken en bij plaatsingen van allerlei aard in regie berekend en zijn contant te betalen. De prijs voor regiewerk wordt per man en per uur, ver- plaatsingen per km aangerekend (°). Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of breuken tij- dens deze bij plaatsingen en raden de klant aan voor speciale gevallen (bv elektrische leidingen) beroepsmensen te vragen. 

7. KLACHTEN 

Klachten worden onmiddellijk op de afleveringsbon of zijn schriftelijk ten laatste 5 werkdagen na levering te rapporteren. De structuren van natuurlijke materialen, kleuren en polijstingen verschillen onderling. Wij garanderen geen volmaakte overeenkomst op samengaande delen. Ook voor bijbestellingen is hiermee rekening te houden. Dit verschil in aspekt kan geen reden tot weigering van de goederen tot gevolg hebben noch een aanspraak rechtvaardigen tot het bekomen van een lagere prijs. Van onze kant nemen wij geen verantwoordelijkheid voor beschadiging van de goederen te wijten aan niet aangepaste reinigingsprodukten, slijtage van garmier materialen en verkeerd gebruik met beschadiging of breuk. Plaats de gegarnierde artikelen niet in het directe licht. Leder is een natuurprodukt en bevat zichtbare littekens van vroegere kwetsuren. 

8. BETALINGEN 

Met het bericht van levering wordt de klant herinnerd aan het tarief en de afrekening van de werken in regie welke, samen met de bijgaande nota of faktuur van de goederen, kontant en zon- der korting te betalen zijn. In geval van niet betaling zal een forfaitaire schadevergoeding van 12 % voor buitengerechtelijke kosten worden toegepast met een minimum van 50 euro. Boven- dien zal, ingeval van laattijdige betaling, zonder voorafgaande aanmaning, en van rechtswege, een intrest van 12 % ‘s jaars schuldig zijn. Goederen blijven onze eigendom tot de volledige be- taling ervan. Mits ons akkoord, worden betaalde goederen in nieuwe staat slechts aan maximum 80 % van hun waarde teruggenomen. 

9. BETWISTINGEN 

Voor alle geschillen voortspruitend uit deze voorwaarden en rekeningen, worden door beide par- tijen de rechtbanken van Brugge als bevoegd beschouwd.  

 

(°) Prijs per km - Prijs per uur per man 

Stoffeerder Moeyaert

Industriezone Lieverstede

Legeweg 135 / 8

8020 B Oostkamp (Moerbrugge)

BTW BE0704.791.805

Tel: +32(0)473 60 01 07

info@stoffeerder-moeyaert.be

DSC00753-2.jpg